2 Jaar na invoering van de Woo. Waar staan we en hoe verder?  

In mei 2024 is het 2 jaar geleden dat de Wet open overheid is ingevoerd. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Maar ook om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarom organiseert het NKOO voor alle overheidsorganisaties en betrokkenen een live-dag in Utrecht. 

De samenleving vraagt steeds meer transparantie van de overheid
De samenleving vraagt steeds meer transparantie van de overheid. Dat vraagt veel van de bijna 350 gemeenten, 12 provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties en alle andere overheidsorganisaties. Zeker met de inwerkingtreding van de Wet open overheid. De informatiehuishouding moet op orde worden gebracht, zodat men straks kan voldoen aan de verplichtingen tot het actief openbaar maken van informatie. Daarnaast dienen informatieverzoeken, hoe omvangrijk ook, zo snel en zorgvuldig als mogelijk te worden afgehandeld. Het NKOO ziet bestuurlijk Nederland stoeien met alle uitdagingen en wil met de live-dag de uitwisseling van kennis en ervaringen stimuleren.   

ACOI als partner 
Het NKOO zoekt in haar activiteiten nadrukkelijk de samenwerking. Voor de live-dag vinden we een partner in het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Collegelid Caroline Koetsenruijter zal een inleiding verzorgen om de visie vanuit het ACOI te delen. Een bemiddelaar van het ACOI zal een van de thematafels begeleiden waarbij gesproken wordt over het gesprek tussen verzoeker en overheidsinstantie.

Voor wie? En wat gaan we doen? 

De NKOO live-dag is er voor alle volgers van het kenniscentrum. Na het plenaire gedeelte – waarbij Cornelis van der Sluis de actualiteiten bespreekt – is er voor de fysiek aanwezigen bij de live-dag de mogelijkheid om rondom thema’s met vakgenoten kennis en ervaringen uit te wisselen. We denken voor nu aan gesprekstafels over actief openbaar maken en het in gesprek gaan met de verzoeker.

 Van der Sluis vertelt: “De afgelopen jaren heb ik meerdere overheidsinstanties getraind in de overgang naar de Woo. Door op een laagdrempelige manier kennis en ervaringen uit te wisselen met het wettelijk kader als uitgangspunt, groeit bewustwording. Zodoende werken we ook toe naar het beter organiseren van de openbaarheid van overheidsinformatie”.  

Lees meer en reserveer nu een plek op de NKOO live-dag. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *