Advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding over bewaren en beheren van chatberichten

Sms-gate blijft de pennen in beweging houden. Na het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding(ACOI) komt ook de Regeringscommissaris Informatiehuishouding met een korte reflectie. Terecht stelt de Regeringscommissaris dat geen onderscheid gemaakt moet worden tussen chatberichten en andere gegevensdragers.

Met ACOI lijkt de Regeringscommissaris te accepteren dat anderen dan sleutelfunctionarissen buiten schot kunnen blijven als het gaat om bewaren en beheren van chatberichten. De Regeringscommissaris stelt direct voor om die lijn ook maar door te trekken naar e-mails. Maar wel pas na de modernisering van de werkplek van de beleidsambtenaar die hij voor ogen heeft. Dat onderscheid tussen sleutelfiguren en andere blijft ongemakkelijk en vanuit de inhoud bezien niet altijd terecht, zo betoogde Cornelis van der Sluis eerder bij Binnenlands Bestuur.

Een betere basisaanpak die de Regeringscommissaris voorstaat over de band van ‘de werkplek van de toekomst’ klinkt wel als muziek in de oren. Het doet ook recht aan de oproep om werk te maken van de zorgplicht die artikel 2.4 Woo meegeeft aan de praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *