Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding pakt door met de bemiddeling

Naast de rechter (zie dit bericht) is ook het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (terecht) kritisch op de eerste wijze van toepassen van de uitzondering “goed functioneren van de overheid”. Ook heeft het college veel oog voor de bijzondere rol van de journalist.

Dit alles blijkt uit een tweede advies dat is gepubliceerd over een bemiddelingstraject. De klacht werd geuit door een journalist – die er ook al voor naar de rechtbank en de Raad van State was geweest (zie dit bericht) – over de aanpak van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van alle corona-gerelateerde Wob/Woo-verzoeken.

Het Adviescollege is helder:

  • We begrijpen dat het lastig en veel is,
  • maar we zien ook het belang van transparantie in zijn algemeenheid en de rol van de journalist daarbij in het bijzonder.
  • Hoezeer bijzondere omstandigheden een andere aanpak rechtvaardigen,
  • voorop blijft wel staan het belang van tijdige openbaarmaking en het ondersteunen van de journalist is zijn controlerende taak.

Dat vraagt dus van de overheid:

  • overleg over een voorgestane aanpak bij het afhandelen van verzoeken,
  • tijdige communicatie naar de verzoeker,
  • het uiteindelijk ook specifieker beoordelen van documenten en
  • echt meer werk maken van de nieuwe uitzondering “het goed functioneren van de overheid” (artikel 5.1, tweede lid, onder i).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *