Nieuwe geheimhoudingsregeling Gemeentewet en Provinciewet per 1 april 2023 in werking

De verhouding Wet open overheid en de geheimhoudingsregeling uit de organieke wetten (Provincie- en Gemeentewet) levert nog wel eens hoofdbrekens op in de praktijk. Die geheimhoudingsregelingen zelf overigens ook (zie deze update). Volgend jaar treedt een wetswijziging in werking van deze wetten: volgens de site van de VNG per 1 april 2023 (zie het besluit inwerkingtreding). Dan hoeft bijvoorbeeld geen bekrachtiging door de gemeenteraad meer te volgen bij een document wat onder geheimhouding van het college van B&W naar de raad is gezonden. De geheimhouding rust op het document, totdat het is opgeheven. Zie voor meer over dit onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur dit eerdere blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *