Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak (editie 2023)

Vanaf de eerste helft van maart is ‘Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak’ weer leverbaar. Deelnemers aan de tweedaagse opleidingen (april is vol, voor de editie in juni zijn nog plaatsen beschikbaar) krijgen het boek op de eerste opleidingsdag.

Wat is het in het kort 

 • Alle onderwerpen die samenhangen met de transparante overheid worden besproken. Dit aan de hand van een inleiding, de belangrijkste delen uit uitspraken (tot januari 2022) en annotaties bij die uitspraken.
 • 376 pagina’s, hardcover.
 • EUR 84,95 excl. btw. Geen verzendkosten.
 • Voor een indruk van de inhoud, zie hier het inkijkexemplaar

Vul dit contactformulier in om het boek in maart toegezonden te krijgen:

   

  Meer uitgebreid over ‘Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak’ 

  Dit boek is in eerste instantie samengesteld ten behoeve van de Opleiding tot Woo-coördinator en Woo-contactpersoon. In de volgorde van behandeling tijdens die opleiding zijn de deelonderwerpen binnen het onderwerp “openbaarheid van overheidsinformatie” opgenomen. Te denken valt aan actieve openbaarheid, kernbegrippen (als eenieder, document, het verzoek om informatie, bestuursorganen, de bestuurlijke aangelegenheid) en de verhouding tot bijzondere wetten. Ook komt aan bod het proces van zoeken naar documenten, het beoordelen van documenten en het uiteindelijk formuleren van een besluit op een Woo-verzoek. Uiteraard is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten (geheimhouding op processtukken, wel of niet horen van betrokkenen etc.) die samenhangen met het proces tot openbaarmaking.

  Dit en meer is per deelonderwerp opgenomen in dit boek. Steeds is voorzien in een inleiding. In deze inleiding wordt vooral stilgestaan bij hoe een en ander onder de Wet open overheid moet worden begrepen, soms met een uiteenzetting van hoe het onder de Wet openbaarheid van bestuur geregeld was. De artikelen van de Woo worden verkort besproken. Uitgebreider gebeurt dit in het boek Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken.

  Na de inleiding volgen de uitspraken die per deelonderwerp zijn geselecteerd. Ten behoeve van de leesbaarheid en de omvang, is telkens een selectie gemaakt van de meest relevante rechtsoverweging(en). Het gaat om uitspraken van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook uitspraken van de andere rechtscolleges die Nederland rijk is komen aan bod. Het gaat om de rechtspraak sinds 1998 tot begin 2023.

  De afgelopen jaren zijn met enige regelmaat uitspraken door Cornelis van der Sluis geannoteerd in bestuursrechtelijke tijdschriften. Als zo’n uitspraak in dit boek is opgenomen, is ook de annotatie toegevoegd.

   

   

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *