Raad van State 4 augustus 2021; hoe te zoeken naar documenten en beperkte verslaglegging collegevergaderingen

De lijn van de Raad van State wat betreft zoeken naar documenten (zie bijv. deze update) wordt voortgezet. Volstaan kan worden met het doen van navraag bij ambtenaren die betrokken zijn bij het onderwerp waar het verzoek op ziet. Bij alle ambtenaren vragen of documenten voor handen zijn is niet nodig, aldus de Raad van State in deze uitspraak.

Niet werken met verslagen, geen inzicht via de Wob

Een belangrijk punt is ook het volgende. De nodige kritiek bij de Kinderopvangtoeslagenaffaire was onder meer dat persoonlijke beleidsopvattingen te makkelijk geheim werden gehouden. Meer transparantie werd beloofd. Dat brengt het risico met zich – vanuit meerdere kanten werd dit belicht – dat minder wordt vastgelegd. De hier besproken uitspraak leert dat – als verslaglegging echt uitblijft – het wat betreft de Wob dan dus ook ophoudt. Het college van B&W werkt met besluitenlijsten, verslagen van collegevergaderingen worden niet meer gemaakt. Dergelijke stukken zijn er dus niet en kunnen dan ook niet onderwerp worden van een Wob-procedure.

Meer navolging onder de Woo?

De keuze die het college van Bodegraven-Reeuwijk hierin heeft gemaakt, is wellicht ingegeven door de dreiging van de Wob. De Wet open overheid gaat nog meer uit van openbaarheid van persoonlijke beleidsopvattingen bij besluitvorming door college van B&W, GS etc. (zie artikel 5.2, derde lid). Zie uitgebreid over de totstandkoming van dit onderwerp, dit artikel in ‘de Gemeentestem’ (zie par. 3.3 in het bijzonder). Een mogelijk gevolg van de Woo zal zijn dat meer bestuursorganen een andere wijze van documenteren er op na gaan houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *