Raad van State: Stichting Gebiedsontwikkeling niet onder verantwoordelijkheid gemeente

Welke informatie is op te vragen met de Woo? In beginsel alles dat berust of behoort te berusten bij de overheid. Via artikel 4.1 Woo gaat het ook om informatie die berust bij instellingen, diensten of bedrijven die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan (als in artikel 2.2 Woo) vallen.

Voor de gebiedsontwikkeling die samenhing – eerst onlosmakelijk, nu toch wat minder zo lijkt het – met het nieuwe stadion voor Feyenoord, was een stichting opgetuigd. Een verzoeker stelt dat informatie ook bij die stichting had moeten worden betrokken bij de afhandeling van het verzoek om informatie. Dat klopt niet volgens de Raad van State aldus deze uitspraak. Er is geen overeenkomst of een andere regeling tussen de stichting en het college van B&W. Dat volgens de statuten van de stichting de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, waarvan een lid is benoemd op voordracht van de gemeente, maakt niet dat de stichting zich bij haar werkzaamheden moet richten naar opdrachten of aanwijzingen van het college. Dit geeft het college geen directe zeggenschap over de werkzaamheden van de stichting. Daarmee is de stichting niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college en het college de koopovereenkomsten dus niet hoefde op te vragen bij de stichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *