Raad van State: toezichtsinformatie ook tot personen herleidbaar openbaar

In lijn met eerdere rechtspraak maakt de Raad van State in deze uitspraak duidelijk dat bij informatie van toezichthouders de ondernemer die een naam gebruikt voor zijn bedrijf die (ook) als persoonsgegeven kwalificeert pech heeft. Alleen als de toezichtsinformatie onjuist is, kan onevenredige benadeling een reden vormen voor het niet openbaar maken van namen. 

Onjuiste toezichtsinformatie, plicht tot contextschets?

Het gaat hier om informatie van Stichting Skal. Dit is de partij die in Nederland verantwoordelijk is voor het certificeren van biologische bedrijven. Zij voert regelmatig inspecties uit om te controleren of de gecertificeerde bedrijven nog voldoen aan de (Europese) regelgeving voor biologische bedrijfsvoering en activiteiten. Er waren afwijkingen geconstateerd bij 227 bedrijven. Bij 18 daarvan bleek bij nader inzien dat die constateringen onjuist waren.

Anders dan het al genoemde bericht over een uitspraak van 8 februari, stelt de Raad van State in deze uitspraak dus niet dat het geven van context maar duiding moet geven over de gebrekkige toezichtsinformatie. Het bleek gewoon onjuist en de gevolgen van openbaarmaking van die onjuiste informatie acht de Raad van State onevenredig benadelend. Kennelijk is doorslaggevend dat in die eerdere uitspraak de informatie wel juist was destijds, maar inmiddels gedateerd. 

Of dit anders uitpakt onder de Woo – nu die een plicht introduceert tot het geven van duiding bij onjuiste of onvolledige informatie (artikel 2.4, lid 5, Woo) – moet worden afgewacht.

De tot personen herleidbare informatie over de onderneming

De andere bedrijven hebben pech. Het belang van openbaarheid wordt prominent in stelling gebracht door de Raad van State. In dat licht erkent ze dat persoonlijke levenssfeer bescherming een rol zou kunnen spelen maar dat dit belang het aflegt tegen dat algemene belang van transparantie. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *