Rechtbank Midden-Nederland 10 juni 2022; Ook concepten zijn gewoon documenten die beoordeeld moeten worden

Eerdere kritiek op de beleidslijn van het rijk, dat concepten sowieso niet verstrekt hoeven te worden (zie deze column), wordt ondersteund door de Rechtbank Midden-Nederland. Verzoeker vroeg naar allerlei concepten van de uitlatingen van het kabinet naar aanleiding van ‘Ongekend Onrecht’. Niet in de laatste plaats misschien omdat de minister-president nog de indruk wekte artikel 11 van de Wob nooit meer toe te passen (zie deze column), hetgeen later wat anders bleek te zijn bedoeld. Dit punt wordt ook expliciet besproken in de uitspraak.

De uitspraak laat in alles zien van de minister van AZ niet veel zin had in deze kwestie. Niet willen doorsturen van het verzoek (artikel 4 Wob), niet willen bezien van de concepten of deze opnemen in een inventarislijst. Dat alles kan echt niet, waardoor dus o.a. blijkt dat een concept ook gewoon een document is. Duidelijk moet worden voor de verzoeker welke documenten (en dus concepten) er zijn, deze moeten worden beoordeeld in het licht van de weigeringsgronden en vervolgens wel of niet (gemotiveerd) openbaar worden gemaakt,

Een en ander moet opnieuw, overgangsrecht ontbreekt en dus is de Woo van toepassing. Dat zal de minister voelen. Want in dat kader vormt onevenredige benadeling geen grond meer (artikel 5.1 lid 5), al zal “het goed functioneren van de overheid” een reddingsboei vormen in dit kader (artikel 5.1 lid 2 onder i). Ook de persoonlijke beleidsopvattingen worden anders gedefinieerd (artikel 5.2 lid 1) en zullen eerder anoniem openbaar moeten worden gemaakt (artikel 5.2 lid 3).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *