Rechtbank Midden-Nederland: de grenzen aan het verzoek

Een belangrijke uitspraak voor de praktijk. Elk overheidsorgaan heeft er mee te maken, personen die veel vragen van het ambtelijk apparaat. Vragen is niet erg, overvragen soms wat ergerlijk. In dit geval was een veeleisende inwoner kennelijk aanleiding om een coördinator aan te stellen voor betrokkene. Dat brengt betrokkene tot het doen van een Wob-verzoek naar alles dat wat de coördinator onder zich heeft.

Dat gaat te ver volgens de gemeente en de Rechtbank Midden-Nederland gaat er in deze uitspraak in mee. Alles vragen, terwijl het over een onbegrensd aantal onderwerpen gaat of kan gaan, daarvoor is de Wob niet bedoeld. En dus mocht het verzoek buiten behandeling worden gelaten. Voorafgaand daaraan dient de verzoeker wel in de gelegenheid te worden gesteld het verzoek nog te preciseren. Blijft dit uit, dan houdt het op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *