Rechtbank Overijssel: de bedrijfsnaam als persoonsgegeven

Zagen we eerder nog een strenge Rechtbank Midden-Nederland (zie dit bericht), de Rechtbank Overijssel ziet in deze uitspraak wél reden te accepteren dat de bedrijfsnaam en andere bedrijfsgegevens die tot personen te herleiden zijn niet openbaar zijn gemaakt. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt door deze rechtbank wel meer gewicht toegedicht dan het algemene belang van openbaarheid.

Doorslaggevend acht de rechtbank dat de bedrijfsnamen en locatiegegevens, al dan niet in combinatie met andere gegevens, herleidbaar zijn tot individuele personen. De locatie is specifiek, het aantal betrokkenen gering en het voorval in tijd en plaats begrensd. Zo blijven alle feiten en omstandigheden ogenschijnlijk doorslaggevend in de weging van belangen (en misschien ook wel de rechtbank die de kwestie dient te beoordelen).

De uitspraak is ook nog interessant doordat de mening van een ambtenaar kennelijk niet als vanzelf ook kwalificeert als persoonlijke beleidsopvatting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *