De Woo; laatste schermutselingen over register en commissaris…

Over de Wet open overheid komen de pennen nu (weer) in beweging, uiteraard vanwege de behandeling morgen in de Tweede Kamer (zie deze update). Zie onder meer een opinie in de Volkskrant met een pleidooi voor de Informatiecommissaris en het documenten-register (zie ook eerder dit stuk vanuit de journalistiek).

Register

Bij een bespreking van het oorspronkelijke wetsvoorstel (met register en commissaris) ben ik al ingegaan op het register o.a. deze columns op Binnenlands Bestuur:

– het gevaar van een register (column)

– de problematiek van veel actief openbaar maken (column)

Die kritiek geldt nog altijd.

Commissaris

Over de Commissaris die al redelijk snel sneuvelde merkte ik in het artikel in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (artikel) niet meer op dan dat er sprake was van “niet ongefundeerde kritiek”. Ik was dus niet rouwig om het feit dat dit instituut het niet heeft gehaald tijdens de eerste behandeling in de Tweede Kamer.

Waarom zult u misschien denken? Nu, ik meen dat de mogelijkheden van in elk geval beroep en hoger beroep (bezwaar voelt al snel als een rituele dans bij de Wob) toereikend zijn om de overheid indringend te controleren. Dat de rechter daar misschien soms nog actiever en indringender mag zijn is iets om te verkennen. Want wordt niet al te gemakkelijk uitgegaan van de mededeling van ambtenaren dat Appjes er niet meer zijn bijvoorbeeld (zie deze update)?

Maar goed, daarvoor is de Woo niet nodig. Toch lijkt in alles die Woo er wel te komen als we de vragen die nu kennelijk leven in de Tweede Kamer zien (update). Waarschijnlijk zonder register en commissaris. Wat die laatste betreft zeker nu die nog een herkansing krijgt bij de evaluatie van de Woo, vijf jaar na inwerkingtreding (zie artikel 8.9).

Meer informatie

Meer over dat wat nu voorligt bij de Tweede Kamer is hier te lezen: update.

De artikelsgewijze toelichting bij de Woo zoals deze nu zou komen te luiden is hier te vinden: tekst en commentaar.

Meer weten over de Woo, op 10 december wordt u bijgepraat via TEAMS (nog 11 plekken beschikbaar): informatie en aanmelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *