Van der Sluis voor de ‘Eerste Kamer’: position paper inzake de Wet open overheid

Over de Wet open overheid, de wet die de Wet openbaarheid van bestuur moet gaan vervangen, is al het nodige gezegd. In een blog gaf ik al een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. In de toekomst zullen vast bepaalde aspecten extra worden belicht. Ook op de site van Binnenlands bestuur geef ik mijn mening over de Woo in de vorm van een column. Vorige week heb ik de leden van de Eerste Kamer gericht enkele aandachtspunten meegegeven.

Expertmeeting

De vrijheid voor het geven van mijn mening, voelde ik vanwege de aankondiging van een expertmeeting bij de Eerste Kamer. In die aankondiging volgde ook een uitnodiging voor het indienen van een position paper. Op die uitnodiging ging ik graag in. Mijn position paper is hier te lezen. Ik heb me beperkt tot de onderwerpen van de actieve openbaarmaking en de antimisbruikbepaling.