Plasterk wint van de Woo; (nog) niet op K.O.!

Zojuist heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Plasterk ter bestrijding van Wob-misbruik aangenomen. Met dit voorstel kan van een dwangsom vanwege het te laat besluiten op een Wob-verzoek geen sprake meer zijn. Bovendien kan een proceskostenvergoeding aan de neus van de Wob-verzoeker voorbij gaan.

Ongelijke strijd
In een eerder blogbericht – waar ook naar wordt verwezen voor een meer inhoudelijke analyse van de wijziging van de Wob – werd al opgemerkt dat beide wetsvoorstellen een wedstrijd aangingen. Begin juli werd al duidelijk dat de strijd was gestreden, nu de Eerste Kamer zich al snel voldoende voorgelicht achtte en vandaag zou stemmen. De uitkomst mocht dan ook geen verrassing zijn; enkel de PvdD, SP en PVV stemden tegen. Over de precieze inwerkingtreding volgt later duidelijkheid al lijkt het 1 oktober 2016 te worden. Een en ander is afhankelijk gesteld van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Knock-out voor de Woo?
Dit betekent nog geen knock-out voor de Wet open overheid. De wijziging van Plasterk houdt er namelijk rekening mee dat die wet er komt. Is dat het geval, dan komt de Wob en daarmee ook deze wijziging te vervallen. Dat het zich steeds meer laat aanzien van die Woo er komt, blijkt overigens wel uit de gemeentelijke tegenkrachten die zich bundelen teneinde zich af te wenden van de lobby die de VNG tegen de Woo voert. Over de juistheid van de argumenten van die tegenkrachten verscheen vandaag ook een column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *