Wet open overheid treedt definitief per 1 mei 2022 in werking

Lang bleef onduidelijk of het 1 mei of 1 juni 2022 werd. Doordat de Woo het Staatsblad (499) (en 500 voor de wijzigingswet) in oktober heeft gehaald, is duidelijk dat de wet per 1 mei 2022 in werking treedt. Per dan verandert er dus het nodige. Enkele highlights:

 • emissiegegevens zijn op verzoek altijd openbaar;
 • beslistermijnen zijn korter;
 • er moet een Woo-contactfunctionaris zijn (meld u nu aan voor de opleiding in november);
 • bij voorkeur wordt informatie in open formaat verstrekt;
 • documenten ouder dan 5 jaar kunnen minder snel geweigerd worden;
 • andere weigeringsgronden worden geïntroduceerd;
 • nog meer wordt aangedrongen op actieve openbaarmaking (al laat het verplicht openbaar maken nog wel even op zich wachten);
 • we kennen dan een antimisbruikbepaling;
 • opdelen van verzoeken kan na overleg met de verzoeker;
 • informatie kan met een vordering van elders worden gehaald;
 • er bestaat een plicht tot behoud van documenten nadat een verzoek is ontvangen;
 • persoonlijke beleidsopvattingen zullen nog vaker geanonimiseerd moeten worden verstrekt.

Kortom, er verandert toch wel wat. Alle reden voor een cursus. Bijvoorbeeld op 16 november (fysiek in Utrecht, nog 4 plekken) of 14 december (online).

De Woo toegelicht per artikel in boekvorm bestelt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *