Samen weten
we meer

Het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid gelooft in het delen van kennis. Dat gebeurt in de vorm van het verzorgen van opleidingen en trainingen vanuit het kenniscentrum én het delen van informatie en ervaringen.


De kennisbank van het NKOO wordt steeds uitgebreider. Stap voor stap wordt meer jurisprudentie en kennis van overheidenopenbaarheid.nl gepubliceerd door het NKOO.  

Expert wet open overheid

Boeken

Het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid en daaraan gelieerde personen schrijven regelmatig boeken over de Wet open overheid en aanverwante wetten. Deze boeken zijn hier te bestellen.

Rechtspraak

Wetgeving wordt uiteindelijk praktijk in onder andere rechtspraak over concrete casus. Die rechtspraak is dus van groot belang om de wet goed toe te passen. De meest relevante rechtspraak wordt bijgehouden en voorzien van een analyse met oog voor de praktische toepassing in algemene zin.

Podcast

De actualiteit leent zich met regelmaat voor een wat meer luchtige analyse of beschouwing. Het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid verzorgt, al dan niet met gasten, in dat kader een podcast.

Wetgeving

Hoewel de tekst van de wet zelf hét uitgangspunt vormt, laat die tekst nog wel eens ruimte voor interpretatie. De praktijk - zowel de overheid, de verzoeker om informatie, de derde-belanghebbende en de rechter - is in die gevallen ook (naast de rechtspraak) aangewezen op ‘de bedoeling van de wetgever’. De tekst van de Wet open overheid en de meest relevant onderdelen uit de parlementaire geschiedenis van zo’n 10 jaar is hier in te zien.

Artikelen

Voor de nodige wetenschappelijke tijdschriften wordt geschreven over de transparante overheid. Artikelen van de hand van aan het kenniscentrum gelieerde personen, die openbaar beschikbaar mogen worden gesteld, zijn hier te raadplegen.

Platform

Samen weet je meer dan alleen. In dat kader is al enige tijd een platform in het leven geroepen waar personen die bij de overheid werken in gesprek kunnen gaan over in de praktijk levende vragen. Gesproken wordt over de uitleg en toepassing van de wet, de praktische uitdagingen waarvoor men wordt gesteld en ook hier wordt kennis uitgewisseld. Ook mensen van het kenniscentrum zijn actief op het forum.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief