Van der Sluis start Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (NKOO)

Nieuw kenniscentrum traint en adviseert onder meer overheidsinstanties over de openbaarheid van informatie.

Per 1 januari 2023 start mr. dr. Cornelis van der Sluis, advocaat te Rotterdam, het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (NKOO). Dit kenniscentrum traint en adviseert partijen die betrokken zijn bij trajecten en procedures waar de Wet open overheid en andere aanverwante wetten het kader vormen. Het NKOO biedt een platform waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld. 

De samenleving vraagt steeds meer transparantie van de overheid. Niet in de laatste plaats sinds ‘Ongekend Onrecht’. Dat vraagt veel van de bijna 350 gemeenten, 12 provincies, ministeries, uitvoeringsorganisatie en alle andere overheidsorganisaties. Zeker met de inwerkingtreding van de Wet open overheid. De informatiehuishouding moet op orde worden gebracht, zodat men straks kan voldoen aan de verplichtingen tot het actief openbaar maken van informatie. Daarnaast dienen informatieverzoeken, hoe omvangrijk ook, zo snel en zorgvuldig mogelijk te worden afgehandeld. Dit alles vraagt om de nodige bewustwording van alle medewerkers van alle overheidsorganisaties. Ook als het gaat om contact van de overheid met journalisten en anderen die behoefte hebben aan informatie. Ambtelijk vakmanschap verdient steeds aandacht en training.

Samen kunnen we de openbaarheid van overheidsinformatie steeds beter organiseren.

Van der Sluis vertelt “ De afgelopen jaren heb ik meerdere overheidsinstanties begeleid in de overgang van de Wob naar de Woo. Ik zie het als mijn taak om meer van mijn expertise te delen en meer mensen op te leiden en te begeleiden bij implementatietrajecten, bewustwordingscampagnes én de afhandeling van concrete verzoeken om informatie. Samen kunnen we de openbaarheid van overheidsinformatie steeds beter organiseren”.

Hulp bij implementatie
Het NKOO verleent bijstand aan diverse partijen bij de implementatie van de Woo. Naast concreet advies wordt voorzien in allerlei trainingen, zoals de training Eerste hulp bij Woo-verzoeken, de Praktijkgerichte training Wet open overheid en de tweedaagse Opleiding tot Woo-coördinator / Woo-contactpersoon. Het trainingsaanbod voor 2023 is online te vinden. Hiernaast worden vooral ook veel inhouse trainingen verzorgd voor projectteams, beleidsmedewerkers, juristen of bestuurders. In de toekomst wil het NKOO meer diensten aanbieden en instanties samenbrengen die bezig zijn met openbaarheid van overheidsinformatie. Meer informatie is te vinden via nkoo.nl.

Samen weten we meer 
Het NKOO wil het platform zijn waar je kennis kunt uitwisselen en ervaringen kunt delen. “Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat er veel vragen zijn waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Het is waardevol dat je dan kunt leren van elkaar. Het is zonde als iedere organisatie steeds het wiel opnieuw uit moet vinden.” aldus Cornelis van der Sluis. Partijen die open staan voor samenwerking kunnen zich melden via nkoo.nl.

Over mr. dr. Cornelis van der Sluis
In 2002 startte Cornelis als rijksambtenaar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar was hij onder andere een periode Wob-coördinator. Sinds 2009 publiceert Van der Sluis veelvuldig over de Wob en later de Woo en geeft hij trainingen. In 2019 lanceerde hij het platform www.overheidenopenbaarheid.nl met maandelijks een kleine 2000 bezoekers. Rond de inwerkingtreding van de Woo lanceerde hij de e-Learning EHBWOO die door bijna 300 mensen is gebruikt. Ook publiceerde Van der Sluis al verschillende boeken, zoals ‘Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken’ en ‘Overheid en Openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak’. Hij werkt op dit moment ook aan een Praktijkboek Open Overheid op verzoek van Kluwer. Naast oprichter en directeur van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid is Cornelis advocaat te Rotterdam. Daarnaast heeft hij verschillende nevenfuncties. Zo is hij columnist bij Binnenlands Bestuur en voorzitter van de Bezwaaradviescommissie Woo en Who van de Tweede Kamer. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant.
Cornelis van der Sluis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *