Over deze podcast aflevering

Door het (nagenoeg volledig) ontbreken van overgangsrecht treedt de Woo voor verzoeken om informatie per direct – dus 1 mei 2022 – in werking. Dat betekent dat bij verzoeken om informatie nu (op grond van de Wob) en bezwaren tegen besluiten nu (op grond van de Wob) de Wet open overheid al het kader kan of moet vormen. In deze podcast wordt hier aandacht aan besteed.

Abonneer op de podcast