Over deze podcast aflevering

Cornelis van der Sluis gaat in gesprek met Caroline Koetsenruijter. Caroline is lid van het met de Wet open overheid ingestelde Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Dit ACOI heeft een permanente status gekregen doordat het tijdens de behandeling van de Woo een nieuwe taak toebedeeld kreeg. Mensen kunnen klagen bij ACOI over de afhandeling van Woo-verzoeken. Over het ACOI in algemene zin én de taak van bemiddelen gaan we in gesprek met Caroline.
r

Apple Podcast