Over deze podcast aflevering

In de gemeente Tilburg is een programma ingericht genaamd ‘Op weg naar open Tilburg’. Dat programma bestaat uit verschillende onderdelen die zich op verschillende aspecten van de Wet open overheid richten. Een daarvan is het actief openbaar maken. Bij dat project is Eefje Hackeng betrokken als projectleider. Eefje en haar team werken o.a. aan de technische uitdagingen die de toepassing van de Woo met zich brengen. Zo moet er een nieuwe omgeving komen voor het vindbaar maken van informatie.

Cornelis van der Sluis gaat met Eefje Hackeng in gesprek over de uitdagingen die dit project met zich meebrengt.  Eefje vertelt in deze podcast dat ze in alles terug denkt aan de bedoeling van de Woo, de geest van de wet en deze doorvertaald in het project.

Inmiddels, na de opname van deze aflevering, is de Gemeente Tilburg weer een aantal stappen verder in het aanbestedingstraject. Het programma van wensen en eisen is te lezen op Tendernet. Tilburg hoopt voor het einde van het jaar een contract te tekenen met een geschikte leverancier met wie ze aan de slag kunnen gaan. Zie onderstaand linkje naar alle aanbestedingsdocumenten.

Publicatievoorziening WOO (tenderned.nl)