Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2021; Op de zaak betrekking hebbende stukken bij beroep bij de Officier van Justitie

Regelmatig terugkerend thema (zie deze update) dat raakt aan de Wob: wat zijn nu op de zaak betrekking hebbende stukken? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zet het in dit arrest, als het gaat om administratief beroep bij de Officier van Justitie tegen een verkeersboete nog eens netjes op een rij.

Het gaat om:

1. stukken waarin de voor de sanctieoplegging relevante gegevens zijn vermeld en de stukken die de ambtenaar bij het opleggen van de sanctie heeft gebruikt (vgl. het arrest van het hof van 2 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1050);

2) stukken die de officier van justitie in verband met het tegen de opgelegde sanctie gevoerde verweer heeft opgevraagd, alvorens op het administratief beroep te beslissen (vgl. het arrest van het hof van 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6968);

3) stukken die informatie bevatten over voor de zaak relevante aspecten waarover redelijkerwijs twijfel bestaat (vgl. het arrest van het hof van 25 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3187).