Update Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 25 september 2019; Hoe misbruik van de WOB een gemeente op Aruba doet procederen

Vastgesteld misbruik van recht (door overmatig WOB-gebruik) kan leiden tot een schadevergoeding, te betalen door de misbruiker aan de overheid die de verzoeken om informatie in behandeling heeft moeten nemen (zie o.a. de bijdrage aan JB Select).

Arubaanse WOB-verzoeken hielden de bestuurspraktijk in Nederland een zekere periode goed bezig (zie deze annotatie). De gemeente Venray liet het niet zitten bij de bestuursrechtelijke weg en ging civiel, om te komen tot een vergoeding van haar schade. Dat brengt haar bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.

Hieruit volgt dat bij misbruik van recht een gemeente inderdaad een vergoeding van schade kan vorderen. Niet voor verletkosten vanwege een zitting nu artikel 8:75 Awb daar een mogelijkheid voor biedt (zie onder 4.7). Wel voor:

  • de behandelkosten van het verzoek, uitmondend in een besluit (4.10-4.12)
  • de werkzaamheden in bezwaar en beroep (4.13)
  • de werkzaamheden om de schade vast te stellen (4.14)
  • buitengerechtelijke kosten (4.15)