Minister BZK 2 december 2022; Eerste wijziging van de Woo aanstaande: ook de waterschappen moeten persoonlijke beleidsopvattingen anoniem openbaar maken

Na aanvaarding van de Woo wijzigingswet verscheen de eerste editie van het artikelsgewijze commentaar op de Wet open overheid. Daarbij werd ook stilgestaan bij artikel 5.2 van de Woo. Bij het derde lid werd opgemerkt dat bijzonder is dat het Rijk, provincies en gemeenten wel over moeten gaan tot anoniem openbaar maken maar waterschappen bijvoorbeeld niet (zie over het amendement waarmee dit werd geregeld deze update). Op vragen van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Woo in dat kader, volgde een toezegging van de minister van BZK dat bij een eerstvolgende aangelegenheid de Woo op dit onderdeel wordt aangevuld (zie ook de meer recente artikelsgewijze toelichting).

Die eerstvolgende aangelegenheid doet zich in 2023 voor, zo leert een recente brief van de minister. Dan volgt immers kennelijk een verzamelwet BZK.  De waterschappen zijn gewaarschuwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *