Ministerie van Algemene Zaken 12 maart 2021; BZK: de rechtbank kan zeggen wat die wil, WhatsApp en sms valt niet onder de Wob. Gevolg: berichten worden niet bewaard

Op 28 november 2017 maakte de Rechtbank Midden-Nederland al duidelijk dat in elk geval WhatsApp op de werktelefoon te Wobben viel (zie deze update). Een Wob-verzoek van EenVandaag-journalist Jan Salden over 68 Grondwet op de agenda van het overleg van de Secretarissen-Generaal van alle ministeries geeft een bijzonder inkijkje in ‘het Haagse’ (zie hier het Wob-besluit van AZ).

Hoger beroep en een beleidslijn

Duidelijk wordt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport binnen een week besloot in hoger beroep te gaan. Dat staat natuurlijk vrij. Bijzonder is dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen twee weken een beleidslijn wordt bepaald die lijnrecht ingaat tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

“Beleidslijn Documentbegrip
Het documentbegrip is in de Wob vastgelegd. Een document is een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. Informatie van de gegevensdragers sms en WatsApp, die zich kenmerken als dragers van informatie van vluchtige aard, worden niet aangemerkt als documenten onder de Wob.”

Gevolgen beleidslijn

Doen dus alsof de neus bloed, stellen dat berichten via de sms en WhatsApp niet onder de Wob vallen. De Raad van State was vervolgens vervolgens duidelijk in maart 2019: de berichten vallen wel degelijk onder de Wob, zowel berichten op de werktelefoon als op de privételefoon (zie deze update). Het gevolg van de beleidslijn van BZK is inmiddels duidelijk. De WhatsApp- en sms-berichten zijn er niet meer, zo leert de vervolguitspraak op die van maart 2019. Een tik op de vingers – dat die documenten natuurlijk wel bewaard hadden moeten blijven lopende de procedure – is het enige dat resteert (zie deze update).

Inzicht bij de Woo-wetgever in 2014

Blijft toch bijzonder dit allemaal, zeker als we ons beseffen dat de initiatiefnemers van de Wet open overheid al op 13 mei 2014 (!) het logische inzicht aan de Tweede Kamer toevertrouwde dat WhatsApp-berichten e.d. natuurlijk onder het document begrip vallen (zie hier voor het kamerstuk, even doorscrollen naar par. 4.5.2 of zoeken op WhatsApp).