Rechtbank Noord-Holland 15 november 2021; niet noemen Wob en vragen om processtukken, toch een Wob-verzoek?

Met de preciseringsuitspraak van vorig jaar heeft de Raad van State veel waarde toegekend aan het noemen van de Wob om iets uiteindelijk een Wob-verzoek te laten zijn (zie annotatie). Dat ging zelfs zo ver dat de Afdeling ook vindt dat sprake is van een Wob-verzoek als geen sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid (zie annotatie).

De Wob niet noemen maakt natuurlijk weer niet dat iets geen Wob-verzoek is. Toch gaat de Rechtbank Noord-Holland m.i. we erg snel in deze uitspraak door het vragen om een procesdossier maar een Wob-verzoek te maken. Ogenschijnlijk om de roep om een dwangsom te laten verstommen. Daarvoor was denk ik voldoende geweest om het verzoek als een verzoek om inzage in de processtukken aan te merken.

Wet open overheid

Onder de Woo zal alleen het noemen van de Woo onvoldoende zijn. Naast het reguliere Woo-verzoeken (artikel 4.1) kennen we immers ook bijzondere ingang tot informatie (artikel 5.5, artikel 5.6 en artikel 5.7).