Raad van State 10 maart 2021; De overleden Wob-verzoeker en belanghebbendheid van anderen

Twee uitspraken over eenzelfde geval (I en II), bijzonder in de Wob-praktijk. Duidelijk wordt dat indien de Wob-verzoeker tijdens de procedure komt te overlijden, het ‘recht op de procedure’ niet over gaat op de erfgenaam. Het houdt dan simpelweg op.

Een poging om de procedure voort te laten duren door stichtingen op te voeren als mogelijke belanghebbenden slaagt ook niet. Het feit dat die stichtingen bijzondere interesse kunnen hebben in en belang kunnen hebben bij kennisname van bepaalde documenten, maakt niet dat zij als belanghebbenden deel kunnen nemen aan een procedure. Dat recht lijkt dus bij Wob-procedures vooral te zijn voorbehouden aan degene over wie de informatie gaat.