Raad van State 16 juni 2022; Eerste (?) Woo-besluit van de Afdeling advisering

De Woo is van toepassing op meer organisaties dan diens voorganger, de Wob (zie artikel 2.2 Woo). Voor die organisaties verandert er nog veel meer dan voor al die andere organisaties die al bekend zijn met het afhandelen van Wob-verzoeken.

Een van de organisaties zonder Wob-ervaring is de Afdeling advisering van de Raad van State. Die gaat voortvarend te werken want is al druk doende met actieve openbaarmaking van adviezen (soms tot ongenoegen van initiatiefnemers van een wetsvoorstel).

Maar de Afdeling advisering is ook te benaderen voor Woo-verzoeken. Een eerste resultaat daarvan verscheen vandaag, de openbaarmaking van 125 eerdere adviezen met een Woo-besluit.