Raad van State 22 juni 2022; Persoonlijke levenssfeer van klagers en delen met de een is niet openbaar voor eenieder

Voor de praktijk van belang dat volgens de Raad van State ingediende klachten bij de overheid, zeker daar waar het nogal persoonlijk en emotioneel is, al snel aan de openbaarheid kunnen worden onthouden. Daarmee voorkom je ook in voorkomende gevallen wat extra olie op het nodige vuur dat bijvoorbeeld bij een burenruzie al aardig kan oplaaien. Dat een document in het kader van een zienswijze-procedure al is gedeeld met iemand, maakt nog niet dat het openbaar is voor een ieder. Dat document is dan dus ook onderhavig aan een beoordeling op grond van de weigeringsgronden van de Wob en de uitzondering van de Woo.