Raad van State 24 augustus 2022; Toch misbruik AVG

Eerder wilde de Raad van State er niet (zo snel) aan dat misbruik van recht bij het inroepen van rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kon worden gesteld (zie o.a. deze annotatie, waarin ook werd opgemerkt dat dossiers denkbaar zijn waarbij dit wel met recht kan worden ingeroepen). In een serie uitspraken van vandaag zien we wat nodig is voor die opstelling van de overheid. Ook de rechten op grond van de AVG kunnen worden misbruikt, aan de hand van de uitgangspunten (opstelling verzoeker (of gemachtigde), aantal verzoeken en aangeschreven instanties en het ogenschijnlijk ontbrekende reëel doel) die we kennen van de Wob-misbruik jurisprudentie (zie deze bijdrage aan de JB Select).