Raad van State 29 juni 2022; Ramp MH17; prejudiciele vragen en effect 10 EVRM (journalisten)

De ramp met de MH17 leidt tot veel juridische procedures. Ook via de Wob wordt een en ander uitgevochten. Interessant is de uitspraak van de Raad van State waarin zij prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie van de EU om te bezien of een bepaalde Europese verordening over het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart én de Wet Luchtvaart in dit kader wel een bijzondere regeling zijn die voorgaan op de Wob. RTL betoogt dat als dit al een bijzondere regeling geeft, dat het niet perse ziet op hele documenten. Te meer omdat artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens speciaal voor o.a. journalisten een mogelijkheid biedt om eerder informatie te mogen inzien. De Raad van State erkent artikel 10 EVRM nu zo (voor het eerst zo expliciet) dat een absoluut verbod tot openbaarmaking op gespannen voet zou kunnen staan met de vrijheid van meningsuiting en informatie (10 EVRM).