Raad van State 3 november 2021; bezwaarschrift is natuurlijk een document over een bestuurlijke aangelegenheid

Het begrip “bestuurlijke aangelegenheid” komt niet terug onder de Wet open overheid (zoek en vind niet in artikel 2.1). De wetgever vond dit begrip niet onderscheidend genoeg, om vervolgens via het “document”-begrip wel weer te komen met een variant om de inhoud van informatie een plek te geven. Het moet immers wel verband houden met een “publieke taak” (zie uitgebreid over deze definitie kwestie, dit blog).

De onderscheidende kracht van “bestuurlijke aangelegenheid” werd eerder in 2021 al duidelijk. De Raad van State maakte in een wat merkwaardige uitspraak duidelijk dat van dit begrip pas gesproken kan worden als het gaat om informatie waarbij een besluit of keuze van het bestuursorgaan betrokken is. De handtekening van een persoon valt dus buiten de Wob, aldus de Raad van State (zie uitgebreid deze annotatie).

Ook 3 november 2021 deed de Raad van State een uitspraak over de vraag of iets een bestuurlijke aangelegenheid betrof. Het ging om bezwaarschriften. Uiteraard gaat het dan ook om een bestuurlijke aangelegenheid. Onder de Woo zal het ook onmiskenbaar samenhangen met een publieke taak (namelijk het besluiten op bezwaarschriften).