Raad van State 31 augustus 2022; Omvang bestuurlijke aangelegenheid en intern beraad

Archeodienst had enkele projecten uitgevoerd voor opdrachtgevers en enkele vondsten onder zich. Vanwege het niet betalen door de opdrachtgevers, was men voornemers een en ander te veilen. De eigenaren op grond van de Erfgoedwet – o.a. de provincie Gelderland – vonden dat niet zo’n goed idee en lieten conservatoir beslag leggen op de vondsten. De directeur van Archeodienst wilde weten wat er allemaal was gewisseld tussen de verschillende betrokken overheden.

De Raad van State maakt duidelijk in de uitspraak dat alle correspondentie tussen betrokken overheden (en adviseurs, zoals de advocaat) zijn opgesteld om deze te gebruiken binnen de overheid. Dus is sprake van documenten van intern beraad. Dat het om meerdere projecten ging, maakt niet dat het om meerdere bestuurlijke aangelegenheden ging. Ook die vlieger gaat niet op voor appellant. De aangelegenheid is immers de aangekondigde verkoop en vernietiging van de vondsten.