Raad van State 8 juni 2022; Noemen van de Wob = Wob. Nieuw besluit dus via de Woo?!

In vaste rechtspraak is geformuleerd als hoofdregel: noemt iemand de Wob dan is iets een Wob-verzoek (zie annotatie). Deze rechtspraak krijgt ook navolging in een uitspraak van 8 juni.

De gemeente en de rechtbank zagen aanleiding om gebruik te maken van één van de door de Raad van State geformuleerde uitzonderingen op deze hoofdregel: de uitlatingen van de verzoeker. Kennelijk, zo leest deze uitspraak, moet de verzoeker bij zijn uitlatingen expliciet maken dat hij niet wil dat de informatie openbaar wordt gemaakt.

Het besluit wordt vernietigd en de gemeente moet dus alsnog op het Wob-verzoek beslissen. Anders dan in een aantal eerdere uitspraken, maakt de Raad van State niet duidelijk dat dit moet gebeuren op grond van de Wet open overheid. Toch mag de gemeente Ede er vanuit gaan – gegeven het ontbrekende overgangsrecht (zie blog) – dat de Woo het kader vormt voor het nieuw te nemen besluit. Net als de vorige week besproken uitspraak (zie update) is dat hier ook niet zonder gevolgen. Zo spelen (mogelijk) onder meer de volgende thema:

  • maakt artikel 5.5 niet dat het verzoek een bijzonder Woo-verzoek is en geen regulier (artikel 4.1) Woo-verzoek?
  • het gaat om documenten vanaf 2014, artikel 5.3 zal dus ook iets doen in de afweging van belangen.
  • er zijn vast stukken van intern beraad, de bijzonderheid van artikel 5.2, derde lid, zal hier ook een rol gaan spelen.