Raad van State 9 december 2020; Erkennen dat er meer is, verplicht tot opnieuw besluiten

De facturen e.d. voor inhuurkrachten die de afhandeling van vele Wob-verzoeken van verzoeker moet verzorgen is ook een bestuurlijke aangelegenheid. De erkenning tijdens de zitting bij de Raad van State (in hoger beroep dus!) dat er toch echt meer gevonden is na beter zoeken, leidt tot de conclusie van een geslaagd hoger beroep. En dus volgt de opdracht om opnieuw op het eerdere bezwaar te beslissen.