Raad van State: valt er nog te procederen bij vernietiging (procesbelang). Plicht tot zoeken ondanks vernietiging

Heeft het nog zin om te procederen als de documenten zijn vernietigd? Jazeker zegt de Raad van State in deze uitspraak. Er is namelijk procesbelang voor appellant omdat die een oordeel mag wensen over de vraag of stelling juist is dat de documenten er niet meer zijn. 

Vervolgens wordt bezien of het UWV geloofwaardig kan stellen dat de informatie er niet meer is. Kijkend naar de Archiefwet moet de vernietiging als rechtmatig worden beschouwd als de documenten er niet meer zouden moeten zijn vanwege de Archiefwet en de bewaartermijn die volgt uit de selectielijsten. Dat is het geval hier. Toch bestaat er volgens de Raad van State wel een plicht om alsnog te bezien of de informatie er gewoon feitelijk is. Dat is voldoende gebeurd door met de BSN van betrokkene in de systemen te zoeken. Daaruit volgde dat de verzochte informatie niet voor handen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *