Rechtbank Amsterdam 17 juni 2021; Steekproefsgewijze beoordeling rechtbank, huiswerk voor I&W

Een Wob-verzoek van de Volkskrant naar informatie over de groei van Schiphol gaat het uiteindelijk om zo’n 286 documenten. De rechtbank gaat met deze uitspraak steekproefsgewijs door de documenten.

Daarbij betrekt de rechtbank ogenschijnlijk niet de beroepsgrond dat de minister niet per onderdeel van een document heeft beoordeeld. Zo zien we weer een voorbeeld (zie eerder deze update) van een impliciete opdracht aan de verzoeker die het niet eens is met een weigerbesluit, om concreet aan te geven waar het aan schort. Dat blijft toch lastig voor de appellant die de documenten niet kent…

Vervolgens bespreekt de rechtbank de nodige weigeringsgronden en valt zij vooral over het niet ogenschijnlijk afwegen van belangen waar het gaat om het beschermen van de persoonlijke beleidsopvattingen. Die afweging is (te meer) nodig, nu het gaat om milieu-informatie (en zelfs emissiegegevens). Huiswerk voor de minister.