Rechtbank Amsterdam 21 juli 2021; Eenieder kan het Wob-verzoek doen. Wie het doet is wel van belang voor het verdere verloop!

Ongeacht het feit dat eenieder, zonder belang bij het onderwerp, een Wob-verzoek kan doen maakt het voor het verloop van het proces nog wel eens uit wie het verzoek oorspronkelijk gedaan heeft. Eerder in 2021 zagen we al een kwestie waarbij de verzoeker in de tussentijd was overleden. De Raad van State bepaalde toen dat de erfgenaam of een stichting niet als vanzelf de procedure kan voortzetten (zie update).

Meer recent maakt de Rechtbank Amsterdam in deze uitspraak ook duidelijk dat een en ander ook van belang is bij niet-tijdige besluitvorming op een Wob-verzoek. In dit geval bleef besluitvorming op een Wob-verzoek van een bestuurslid van de stichting voor de afschaffing van dierproeven uit. De stichting stelt vervolgens een beroep niet-tijdig beslissen in. De rechtbank oordeelt dat dit beroep niet-ontvankelijk is. De stichting is namelijk niet degene die het Wob-verzoek heeft gedaan (dan waren namelijk twee bestuursleden nodig). Dat maakt dat de stichting dus niet kan dwingen alsnog een besluit te nemen op het Wob-verzoek.