Rechtbank Amsterdam; Hoe te zoeken en geloofwaardig stellen dat er niet meer is

Blijvend punt van discussie is dat de verzoeker meent dat er echt meer moet zijn. Beluister voor dit thema ook deze podcast. De geloofwaardigheid van de mededeling dat er niet meer is aangetroffen valt of staat met het kunnen schetsen van de zoektocht door het bestuursorgaan. Zo laat ook deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam mooi zien:

  • Navraag doen bij verschillende medewerkers en zoeken in interne systemen naar dossiers (en in dit geval zaaknummers),
  • met verschillende zoektermen en
  • bovendien nog vragen bij overige bestuursorganen of men toch over bepaalde documenten moest beschikken,

maakt dat de rechtbank de mededeling niet ongeloofwaardig vindt.

De poging om de geloofwaardigheid ter discussie te stellen, zoals recent wel lukte bij een Wob-verzoek over de Hedwigepolder (zie deze update) lukt eiser in dit geval niet.