Rechtbank Den Haag 14 januari 2022; Preciseren is soms (blijvend) inperken

Is het verzoek onduidelijk dan rust op het bestuursorgaan de plicht om zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan om het verzoek te verduidelijken. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan kan buiten behandeling laten volgen. Tip is en blijft, leg goed vast wat is gewisseld in het proces van verduidelijken. Dat helpt de Minister van EZK ook in een procedure waar de Rechtbank Den Haag zich in deze uitspraak over uitlaat. Eiser heeft zijn verzoek immers verduidelijkt en daarmee ook beperkt. Dat maakt de stelling in beroep – dat het verzoek ten onrechte is ingeperkt – weinig kansrijk.

Wet open overheid

Uit de uitspraak volgt niet van wanneer het verzoek was en wie wanneer het gesprek tot verduidelijken opstartte. Die periode – tussen ontvangst verzoek en het eerste bericht van het bestuursorgaan dat het duidelijker moet – moet onder de Woo binnen twee weken na ontvangst te worden opgestart (zie artikel 4.1, lid 5). Goed om dit in de processen te borgen.

Over dit proces (zie stappenplan), de vereiste contactmomenten, de termijnen en bijbehorende modellen volgt binnenkort meer nieuws!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *