Rechtbank Den Haag 18 november 2020; Geheimhouding over de verkoop van Eneco

Het verkoopproces van Eneco door gemeenten heeft onder andere geleid tot het onder geheimhouding verstrekken van twee documenten door het college van B&W van Den Haag aan de gemeenteraad. Twee uitspraken in dat verband die duidelijk maken hoe het werkt qua besluitvorming indien sprake is van opgelegde geheimhouding door het college van B&W, die bekrachtigd is door de gemeenteraad en als vervolgens een Wob-verzoek wordt ontvangen door het college van B&W.

Dat Wob-verzoek wordt geconverteerd naar tevens een verzoek tot opheffing geheimhouding waarvoor de gemeenteraad aan de lat staat. De afhandeling van het Wob-verzoek wordt aangehouden. Vervolgens wordt besloten op het verzoek tot opheffing van de geheimhouding (zie deze uitspraak). Is dat besluit afwijzend, dan dient het Wob-verzoek te worden afgewezen nu de Gemeentewet een bijzondere regeling geeft die voorgaat op de Wob (zie deze uitspraak).