Rechtbank Den Haag; Bibob-advisering en de Wob. Motiveer waarom iets niet wordt verstrekt!

De Wob komt geregeld in beeld als een exploitatievergunning wordt ingetrokken en een Bibob-advies daaraan ten grondslag ligt. Ook in de casus waar deze uitspraak op volgt is dit aan de orde. De geheimhoudingsregeling van de Wet Bibob ziet ook eigen onderzoeken van het bestuursorgaan onder die regeling vallen. Daarmee kom je dus niet toe aan de Wob. Onder de Woo is dat alles niet anders.

Voor andere documenten geldt de Wob dus wel. De Woo verandert in dat verband wel als het gaat om het motiveren van het inroepen van relatieve weigeringsgronden. Een motivering moet expliciet zijn (artikel 5.1, lid 3). Dat volgt simpelweg ook uit het motiveringsbeginsel en uit de rechtspraak onder de Wob. Zo leert ook deze uitspraak. Want het enkel noemen van artikel 10 lid 2 is echt te mager, aldus de rechtbank.