Rechtbank Limburg 11 augustus 2021; Wob-misbruik want t.b.v. een andere procedure?!

De drempel om te kunnen spreken van misbruik van de Wob ligt inmiddels weer aardig hoog. Informatie via de Wob opvragen ten behoeve van mogelijk een andere (civiele) procedure staat vrij. Dan spreken van misbruik vergt het nodige aan aanvullende feiten en omstandigheden (zie deze update).

De rechtbank Limburg meent in deze uitspraak dat van dergelijke feiten omstandigheden sprake is. Reden hiervoor is gelegen in het voeren van meerdere (niet geslaagde) procedures én gedragingen van betrokkenen op social media en jegens potentiële beleggers, kopers en huurders.