Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2022; opvolgende beroepen niet-tijdig beslissen mogelijk

Al even vaste jurisprudentie, maar voor de praktijk nog niet helemaal helder. Wat te doen als een geslaagd beroep wegens niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan nog weinig effect lijkt te hebben? Het bestuursorgaan beslist nog steeds niet. De enige optie die resteert is wederom in beroep wegens niet-tijdig beslissen. Over het moment wanneer dat kan, maakt de Rechtbank Midden-Nederland een en ander (weer duidelijk). Iemand is ontvankelijk als de in de eerdere uitspraak bepaalde dwangsom is volgelopen op het moment dat het beroep op de zitting (over het tweede beroep niet-tijdig) werd behandeld en het onderzoek werd gesloten. Dat vollopen hoeft dus nog niet het geval te zijn op het moment waarop het beroep is ingediend.