Rechtbank Midden-Nederland 4 december 2020; Wob wordt (geen) AVG, hoe te zoeken naar e-mails en hoe die dan te beoordelen

Een al wat oudere uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland – vermoedelijk is hoger beroep aangetekend en is dat in een volgende fase van behandeling bij de Raad van State beland – die weer wat nuttigs duidelijk maakt voor de dagelijkse praktijk:

  • een Wob-verzoek – toetsend aan de criteria van de preciseringsuitspraak van 2020 (zie annotatie) – kan niet (omdat het onderwerp van het verzoek de verzoeker zelf betreft) als vanzelf ook worden aangemerkt als inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG. Zeker als niets in het verzoek zelf ook maar die indruk wekt;
  • verzoeker kon concreet maken dat het bestuursorgaan niet volledig was geweest in het zoeken naar e-mails. Een extra inspanning levert meer documenten op;
  • over dat zoeken naar e-mails accepteert de rechtbank – evenals de Raad van State (zie update of deze update n.a.v. een rechtbank uitspraak) – dat vragen aan betrokken ambtenaren voldoende is;
  • e-mails met de verzoeker zelf zijn vervolgens ten onrechte gelakt met een beroep op artikel 11 (intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen). Van intern beraad kan immers niet meer worden gesproken!
  • namen en e-mailadressen mogen worden gelakt.