Rechtbank Midden-Nederland 23 juni 2022; Rijk loopt vooruit op de Woo. Persoonlijke beleidsopvattingen echt anders onder de Woo!

Een collectief heeft meerdere Wob-verzoeken ingediend bij verschillende overheidsorganen in Nederland om inzicht te krijgen in de banden met Shell (zie o.a. hier). Dat vroeg kennelijk om afstemming tussen alle betrokken bestuursorganen. Over informatie rond die afstemming volgde ook weer een Wob-verzoek. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op dit verzoek besloten. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt met een uitspraak over dit besluit.

Belangrijkste signaal dat wordt afgegeven voor de praktijk is dat met de definitie van persoonlijke beleidsopvattingen in de Wet open overheid (artikel 5.2) echt iets anders is bedoeld dan dit bekende begrip van de Wob (artikel 1 en artikel 11). De Woo heeft het echt meer willen beperken door van het begrip uit te sluiten de opvattingen met een overwegend objectief karakter (beluister onder meer deze podcast).

Zoals eerder al opgemerkt kondigde het rijk na Ongekend Onrecht al aan vooruit te willen lopen op de Wet open overheid op dit punt (hierover gaat ook deze podcast). De Minister erkent dat hij dit ook hier heeft willen doen. Dat blijkt alleen – buiten deze opmerking – nergens uit. Daar gaat het dan ook op mis voor de Minister. Overigens beperkt de rechtbank het dus tot enkele die definitie, terwijl uit de brief kon worden opgemaakt dat ook alle bijkomende bijzonderheden van de Woo – opvattingen in documenten ouder dan 5 jaar worden nog eerder openbaar gemaakt en bij gevoelige dossiers zal eerder tot anonieme verstrekking worden over gegaan – bij dit anticiperen op de Woo zouden worden betrokken.

De gevolgen zijn beperkt. Er gaat een streep door het besluit. Nu overgangsrecht bij de Woo ontbreekt moet de minister sowieso direct op grond van de Woo een en ander beoordelen. Voor andere procedures waarbij het rijk betrokken is, kan relevant zijn dat een beroep kan worden gedaan op het aangekondigde anticiperen en het dus daar gemotiveerd al dan niet toepassing aan geven.

Laatste nuttige inzicht voor de praktijk is dat Shell niet als belanghebbende in de procedure wordt aangemerkt. Het enkel genoemd zijn in een document, maakt je kennelijk nog geen belanghebbende…