Rechtbank Noord-Holland 12 juli 2022; Opheffen geheimhouding zeker aan de orde bij feiten

Over het opleggen van geheimhouding door het college van B&W of de gemeenteraad valt genoeg te zeggen (zie dit blog). Ook dat het niet altijd goed gaat (zie dit blog).

Het gaat ook mis voor de raad van de Gemeente Haarlemmermeer. In beginsel worden documenten, zoals bij een Wob of Woo besluit, per onderdeel van zo’n document beoordeeld. De geheimhouding kan dus deels worden opgeheven voor de feiten die zijn opgenomen in een raadsvoorstel , de Grondprijzennota 2017 en het raadsvoorstel, de nota Grondexploitatie Badhoevedorp-Centrum en de Rapportage Ruimtelijke investeringen Badhoevedorp en de nota Herziening uit 2017, aldus de Rechtbank Noord-Holland in deze uitspraak.