Rechtbank Noord-Holland 16 november 2020; bekrachtiging geheimhouding op de eerste raadsvergadering

Geheimhouding opgelegd door het college van B&W aan de gemeenteraad is tijdelijk. De raad moet die geheimhouding bekrachtigen. Die bekrachtiging moet volgens artikel 25 Gemeentewet plaatsvinden tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Het ritme van vergaderen en toezenden van stukken is zodanig dat het soms wat lastig is om een en ander qua bekrachtiging al gerealiseerd te krijgen op de eerstvolgende vergadering. De rechtbank Noord-Holland past daar – in navolging van eerder het gerechtshof in Den Bosch – een praktische mouw aan. Het moet tijdens de eerste vergadering waarop het mogelijk is. Soms is dat niet de eerstvolgende raadsvergadering.