Rechtbank Noord-Holland 25 februari 2020; Onevenredige benadeling moet concreet zijn

De restcategorie van weigeringsgronden, de onevenredige bevoordeling of benadeling, komt geregeld terug bij besluiten op grond van de Wob. De Rechtbank Noord-Holland laat in deze uitspraak nog maar eens duidelijk zien dat aan het inroepen van deze weigeringsgrond – die voor alle belangen die niet zijn te vatten in de meer specifieke weigeringsgronden van artikel 10 Wob – wel de nodige motiveringseisen worden gesteld. Een algemene stelling dat openbaarmaking tot onevenredige benadeling ‘zou kunnen leiden’ is echt onvoldoende concreet.