Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2021; reputatieschade niet uit te sluiten

Een zeldzaam (zie eerder bijvoorbeeld deze update) geval waarin reputatieschade wellicht aan de orde is en dus openbaarmaking (voorlopig) niet aan de orde kan zijn. Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland van alweer enige tijd geleden, maar recent gepubliceerd.

Doel van de verzoeker is  inzicht krijgen in de werkwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ten aanzien van de Marktverordening diervoerder. Het gaat verzoeker niet om de namen van bedrijven of personen. Dat maakt ook dat anoniem kan worden geprocedeerd.

De voorzieningenrechter stelt vast dat het voor een ieder met weinig inspanning goed mogelijk is om erachter te komen wie is beboet. Een deel van de informatie minder herleidbaar tot een bedrijf. Verweerder erkent dat een en ander tot schade van betrokkenen kan leiden. Het bezwaarschrift is dus niet vanzelf kansloos (op dit punt). Dat maakt dat voor een deel van de informatie de voorziening wordt getroffen dat de informatie niet openbaar gemaakt wordt gemaakt tot twee weken na de beslissing op het bezwaarschrift.