Rechtbank Overijssel 11 februari 2021; toch geen dode letter, anoniem delen van persoonlijke beleidsopvattingen

Werd eerder nog gewezen op de dode letter die artikel 11 lid 2 van de Wob lijkt te zijn geworden, een uitspraak van de Rechtbank Overijssel laat een spaarzaam geval zien waaruit blijkt dat met een beetje goede wil dit niet het geval hoe te zijn en deze bevoegdheid tot kan worden gebruikt. Artikel 11 lid 2 geeft immers de mogelijkheid om persoonlijke beleidsopvattingen toch openbaar te maken, maar dan geanonimiseerd. De nieuwe Ruttelijn zo lijkt het na “Ongekend Onrecht”. GS van Overijssel ‘zijn er kennelijk al van’. Bij verslagen van de Verkavelingscommissie heeft men besloten de persoonlijke beleidsopvattingen van de leden openbaar te maken, maar dan wel geanonimiseerd. Een prima insteek, en bewijs dat het ook kan. Ook zonder de Woo met dit uitgangspunt neergelegd in artikel 5.2, derde lid.